Nederland Schoon
Menu

Zo werkt het

Een schone omgeving doet veel: je woont er veiliger, winkelt er prettiger en beweegt er fijner. Daarom is er een grootscheepse aanpak gestart die bedrijven, gemeenten, scholen en (sport)verenigingen mobiliseert om in actie te komen tegen zwerfafval. Schoonopdekaart.nl is onderdeel van deze aanpak, en maakt het jou mogelijk om een gebied binnen jouw gemeente te adopteren en op eigen initiatief schoon te houden.

Kies jouw schoongebied

Op deze site vind je een kaart. Daarop kun je precies aangeven wat ‘jouw’ stukje is, en met wie je het wilt schoonhouden. Dat kunnen je collega’s zijn, je buren, je sportclub of je klasgenoten. Op de kaart zie je ook waar andere mensen al een gebied schoonhouden. Zo hopen we dat schoonopdekaart.nl zoveel mogelijk mensen mobiliseert en inspireert, en zorgt voor een brandschoon Nederland.