Nederland Schoon
Menu

Veelgestelde vragen

Over schoonopdekaart.nl

1. Wat is het doel van Schoon op de Kaart?

Schoonopdekaart.nl laat zien hoeveel mensen in Nederland zich op dit moment al actief inzetten voor een schone leefomgeving. Wij geloven dat deze mensen een positief podium verdienen én dat ze via dit podium anderen kunnen inspireren om ook aan de slag te gaan voor een schoon Nederland.

2. Voor wie is schoonopdekaart.nl bedoeld?

Bedrijven, buren, scholen, sportclubs: schoonopdekaart.nl is er voor íedereen die in actie komt tegen zwerfafval.

3. Hoe kies je je eigen schoongebied?

Heb je besloten dat je het gebied rondom jouw huis, school, bedrijf of sportclub voortaan wilt schoonhouden? Maak het dan eenvoudig tot jouw schoongebied. Dit doe je door het gebied op onze kaart van jouw gemeente op te zoeken en af te tekenen. Vul daarna je gegevens in en bevestig je aanvraag. Het gebied is nu ‘jouw’ schoongebied, en zal binnen een of twee werkdagen zichtbaar zijn op de kaart.

4. Waarom zie ik mijn schoongebied niet direct op de kaart terug?

Het duurt even om je aanvraag te verwerken. Binnen een of twee werkdagen moet je schoongebied zichtbaar zijn op de kaart. Is dit niet het geval? Neem dan even contact met ons op.

5. Ik krijg een melding dat het gebied van mijn voorkeur niet beschikbaar is als schoongebied. Wat betekent dit?

Op dit moment is schoonopdekaart.nl beschikbaar voor de gemeenten Meierijstad, Zaandam, Heerenveen, Alkmaar en Rotterdam-Noord. Buiten deze gemeenten is het helaas nog niet mogelijk om een schoongebied te kiezen.

6. Ik wil graag een schoongebied aanmaken, maar ik kom er niet uit. Wat kan ik doen?

Lukt het aanmelden niet? Stuur ons een berichtje via ons contactformulier. Wij komen dan zo snel mogelijk op je vraag terug.

7. Wie werken er mee aan schoonopdekaart.nl?

Schoonopdekaart.nl is geïnitieerd door NederlandSchoon en is verbonden aan Supporter van Schoon.

Over Flesjes in de Bak

1. Wat is 'Flesjes in de bak - zo doen we dat' precies?

In het najaar van 2020 is de hoeveelheid kleine plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90% gereduceerd en worden 90% van de kleine plastic flesjes gerecycled. Dat is de afspraak die staatssecretaris Van Veldhoven met het verpakkende bedrijfsleven in maart 2018 heeft gemaakt. En dát is het doel van een grootscheepse aanpak van zwerfafval en flesjes door de gecommitteerde bedrijven: supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven in samenwerking met gemeenten, scholen en (sport)verenigingen. ‘Flesjes in de bak – zo doen we dat’ is de naam van deze grootscheepse zwerfafvalaanpak.

2. Waar en wanneer loopt de zwerfafvalaanpak 'Flesjes in de bak - zo doen we dat'?

De aanpak start in vier gemeenten – Zaandam, Rotterdam Noord, Heerenveen en Meierijstad. Als de resultaten op de vier locaties positief zijn, wordt de inzet voorjaar 2019 verder uitgerold over meer gemeenten.

3. Waarom zijn deze vier gemeenten geselecteerd?

Bij het kiezen van de vier gemeenten is rekening gehouden met onder meer spreiding (de vertegenwoordiging van verschillende provinciën en stedelijkheidsklassen), betrokkenheid en commitment van de diverse private en publieke partijen in deze regio’s, en voldoende aanwezigheid van zogenaamde ‘hot spots’ (specifieke plekken waar relatief veel zwerfafval en plastic flesjes liggen). Op basis van deze variabelen moet dit initiatief in de vier genoemde gemeenten voldoende inzicht bieden voor een landelijke uitrol.

4. Wat houdt de aanpak precies in?

De zwerfafvalaanpak ‘Flesjes in de bak – zo doen we dat!’ omvat onder meer extra afvalbakken voor plastic flesjes en zwerfafval-opschoonacties voor straten, parken en pleinen. Daarnaast committeren supermarkten en andere retailers zich aan een schone omgeving binnen een straal van minimaal 100 meter van hun vestiging én aan de inzameling van flesjes. Lokale campagnes met incentiveprogramma’s, informatie en educatie ondersteunen deze maatregelen.

5. Zijn er verschillen in de manier waarop de aanpak uitgerold wordt in de vier gebieden?

Ja, er zijn een aantal verschillen. Die hebben met name te maken met de typen gebieden (grootstedelijk versus landelijk) en de incentive programma's (gericht op ondernemers, consumenten en/of het collectief).

6. Wat wordt gedaan met alle ingezamelde flesjes?

De ingezamelde flesjes worden gerecycled, het liefst tot nieuwe plastic flessen.

7. Wie is initiatiefnemer van deze aanpak?

Dat zijn de gecommitteerde bedrijven: supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven. Op verzoek van deze bedrijven coördineert NederlandSchoon de uitvoering in de vier gemeenten en werkt daarbij nauw samen met de bedrijven, scholen en (sport)verenigingen.