Nederland Schoon
Menu

In een schone omgeving woon je veiliger, winkel je prettiger en beweeg je fijner. Daarom is er een grootscheepse aanpak gestart die bedrijven, gemeenten, scholen en (sport)verenigingen mobiliseert om in actie te komen tegen zwerfafval.

Schoonopdekaart.nl is onderdeel van deze aanpak. De kaart toont in een oogopslag hoeveel mensen zich op dit moment al inzetten tegen zwerfafval én inspireert anderen om ook aan de slag te gaan voor een schoon Nederland.

Kies je gemeente